معرفی شبکه ها

بازگشایی مسیر Express-56E و مسیر Eutellsat36e NTVPLUS FULL با سیسیکم VIP سایت

فقط سرورهای یکساله بازگشایی مسیر Express-56E این پکیج شامل کانالهای SD,HD,4K فرکانس ۱۲۰۵۴___۲۷۵۰۰ V فرکانس ۱۲۰۹۲___۲۷۵۰۰ V فرکانس ۱۲۱۶۹___۲۷۵۰۰ V فرکانس ۱۲۲۴۵___۲۷۵۰۰ V فرکانس ۱۲۳۲۲___۲۷۵۰۰ V فرکانس ۱۲۴۳۷___۲۷۵۰۰ V فرکانس ۱۲۴۷۵___۲۷۵۰۰ V مسیر ۳۶ درجه کامل فول باز میباشد ۱۱۹۳۸ V 27500

ادامه نوشته »